Правління Рівненського обласного відділення Національної Всеукраїнської Музичної Спілки
 1. Пастушенко Андрій Семенович – голова Рівненського обласного відділення НВМС, Заслужений працівник культури України, професор кафедри хорового диригування Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету
 2. Харитон Ігор Миколайович – заступник голови Рівненського обласного відділення НВМС, кандидат філософських наук, доцент кафедри хорового диригування Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, художній керівник чоловічого вокального ансамблю “Браво” кафедри хорового диригування Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету
 3. Одинець Олександр Олександрович – заступник голови Рівненського обласного відділення НВМС, ви­кладач Рівненського музи­чного училища Рів­ненського дер­жав­ного гумані­тар­но­го університету, ху­дож­ній керівник каме­р­ного хору “Во­ск­ресіння” м. Рівне, художній керівник хору студентів Рів­ненського му­зич­ного училища Рів­не­нського дер­жав­ного гума­ні­та­рного уні­вер­си­те­ту, художній керів­ник хору студентів кафедри хорового диригування Ін­сти­­туту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.
 4. Швидків Галина Романівна – заступник голови Рівненського обласного відділення НВМС, голова асоціації “хорове товариство ім. М. Леонтовича”, Заслужений працівник культури України, доцент кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету
 5. Бунь Борис Степанович – голова асоціації діячів хореографічного мистецтва, Заслужений працівник ку­ль­тури Рес­пу­бліки Поль­ща, ви­кла­­дач хоре­ографічного від­­ділу Школи мистецтв с. Зоря Рівнен­ського району Рі­в­ненської обла­­с­ті, художній ке­рів­ник Зра­зко­вого ансам­б­лю народного танцю “Ве­р­бонька” Районного будинку культури с. Зоря
 6. Буцяк Вікторія Іванівна – голова асоціації фортепіанної музики, доцент кафедри гри на музичних інструментах Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету
 7. Волощук Назар Олександрович – член асоціації діячів народно-інструментальної музики, головний спеціаліст Рівненського обласного управління культури і туризму
 8. Давидюк Петро Петрович – голова асоціації музичної освіти, Заслужений працівник культури України, голова Рівненської обласної організації проф­спі­лки працівників ку­ль­­­­тури
 9. Ковальчук Віктор Павлович – голова асоціації діячів фольклору, Заслужений працівник культури України, керівник Етнокультурного центру Рівненського міського палацу дітей та молоді
 10. Корейчук Микола Павлович – горова асоціації композиторів, Заслужений працівник культури України, академік УААН, професор, заступник директора Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету
 11. Климчик Сергій Володимирович – член асоціації діячів духової музики, директор, викладач класу труби Рівненської дитячої музичної школи №2.
 12. Торчик Віктор Григорович – голова Сарненського міськрайонного відділення Рівненського обласного відділення НВМС, Заслужений працівник культури України, художній керів­ник аматор­сь­ко­го хорового ко­лек­тиву Район­но­го будинку ку­ль­тури м. Сарни
 13. Ткачук Андрій Петрович – член асоціації музичної освіти, Заслужений пра­цівник ку­ль­тури України, заступник начальни­ка управління культури і туризму виконав­чого комітету Рівнен­ської міської ради
 14. Самчук Володимир Васильович – член асоціації діячів духової музики, директор Рівненського об­лас­ного центру на­родної творчо­сті Рівненської об­­лас­ної ради
 15. Сидорчук Віталій Анатолійович – член асоціації “Хорове товариство ім. М. Леонтовича”, директор Корецької шко­ли мистецтв Ко­рецького району Рівнен­ської області
 16. Столярчук Богдан Йосипович – член асоціації діячів фольклору, Заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри музичного фольклору Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету
 17. Турко Наталія Євгенівна – голова асоціації діячів народно-інструментальної музики, старший викладач кафедри гри на музичних інструментах Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету
 18. Филипчук Мирослав Степанович – голова асоціації діячів естрадного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри естрадної музики Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, художній керівник естрадного оркестру кафедри естрадної музики Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету
 19. Цюлюпа Степан Данилович – голова асоціації діячів духової музики, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету