Президія Рівненського обласного відділення Національної Всеукраїнської Музичної Спілки
  1. Пастушенко Андрій Семенович – голова Рівненського обласного відділення НВМС, Заслужений працівник культури України, професор кафедри хорового диригування Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.
  2. Харитон Ігор Миколайович – заступник голови Рівненського обласного відділення НВМС, кандидат філософських наук, доцент кафедри хорового диригування Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, художній керівник чоловічого вокального ансамблю “Браво” кафедри хорового диригування Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.
  3. Одинець Олександр Олександрович – заступник голови Рівненського обласного відділення НВМС, ви­кладач Рівненського музи­чного училища Рів­ненського дер­жав­ного гумані­тар­но­го університету, ху­дож­ній керівник каме­р­ного хору “Во­ск­ресіння” м. Рівне, художній керівник хору студентів Рів­ненського му­зич­ного училища Рів­не­нського дер­жав­ного гума­ні­та­рного уні­вер­си­те­ту, художній керів­ник хору студентів кафедри хорового диригування Ін­сти­­туту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.
  4. Швидків Галина Романівна – заступник голови Рівненського обласного відділення НВМС, голова асоціації “хорове товариство ім. М. Леонтовича”, Заслужений працівник культури України, доцент  кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.
  5. Давидюк Петро Петрович – голова асоціації музичної освіти, Заслужений працівник культури України, голова Рівненської обласної організації проф­спі­лки працівників ку­ль­­­­тури.
  6. Торчик Віктор Григорович – голова Сарненського міськрайонного відділення Рівненського обласного відділення НВМС, Заслужений працівник культури України, художній керів­ник аматор­сь­ко­го хорового ко­лек­тиву Район­но­го будинку ку­ль­тури м. Сарни.
  7. Цюлюпа Степан Данилович – голова асоціації діячів духової музики, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.
  8. Ковальчук Віктор Павлович – голова асоціації діячів фольклору, Заслужений працівник культури України, керівник Етнокультурного центру Рівненського міського палацу дітей та молоді
  9. Филипчук Мирослав Степанович – голова асоціації діячів естрадного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри естрадної музики Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, художній керівник естрадного оркестру кафедри естрадної музики Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету