ВІДОМОСТІ
про кількісний та якісний склад членів
Національної всеукраїнської музичної спілки
по Рівненському обласному відділенні

Кількість членів на кінець 2017 р. становить 87 чоловік   

Із наявного складу   членів Спілки: 

 1. Народних артистів України – 1 (один)
 2. Заслужених діячів мистецтв України – 2 (два)
 3. Заслужених артистів України – 2 (два)
 4. Заслужених працівників культури України – 18 (вісімнадцять)
 5. Лауреатів державних премій – немає
 6. Лауреатів Міжнародних, всеукраїнських, регіональних Фестивалів-конкурсів – 32 (тридцять два)
 1. Дійсних членів, членів-кореспондентів академій – 1 (один)
 2. Докторів наук – немає
 3. Професорів – 4 (чотири)
 4. Кандидатів наук (докторів філософії) – 8 (вісім)
 5. Доцентів – 8 (вісім)
 6. Творчих працівників художніх колективів, концертних організацій, музичних театрів – 7 (сім)
 7. Керівників закладів культури, колективів народної творчості – 31 (тридцять один)
 8. Музичних педагогів 65 (шістдесят п`ять)
 9. Професійних композиторів – немає
 10.  Непрацюючих пенсіонерів – 3 (три)